Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez stronę Polservice  z siedzibą w Białobrzegach, ul. Topolowa 18 oraz określa zasady korzystania z serwisu.

 1. Definicje

  1. Administrator - oznacza właściciela strony Polservice, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

  2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

  3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

  4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Polservice.

  5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) polservice.info

  6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony polservice.info

  7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Rodzaje wykorzystywanych cookies

 1.  Cookies Własne wykorzystywane w następujących celach:

  1. Konfiguracji serwisu

  2. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. 

  3. Ro​zpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

  4. Zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.

  5. Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.

  6. Optymalizacji rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  7. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie.

  8. Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

  9. Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

  10. Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

  11. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych.

  12. Ddostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  13. Poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

  14. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

  15. Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

  16. Analiz i badań oraz audytu oglądalności.

  17. Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

  18. Świadczenia usług reklamowych.

  19. Dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

  20. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

  21. Reprezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA.

  22. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych

  23. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA oraz wix.com z siedzibą w USA.

  24. Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie: Facebook, Google, LinkedIn, Paypal.

  25. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów social media.

  26. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

  27. Wykorzystania funkcji połączeń w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: np. skype.com.

  28. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies. Zmiany ustawień, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

   1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

   2. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

3. Zamawianie

 

1. - Zamawianie  - usług drogą elektroniczną w serwisie, polega na założeniu zamówienia dzięki czemu Usługobiorca zyskuje możliwość zawarcia umowy sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem serwisu internetowego polservice.info, dodawania towarów do schowka, wysłania zapytania ofertowego, zapoznania się z ofertami przygotowanymi przez Administratora w odpowiedzi na przesłane przez Klienta/Użytkownika zapytanie ofertowe, dostępu do dokumentów sprzedaży, sprawdzenia statusu swoich zamówień, zamówieniu kuriera, jak również zgłaszania reklamacji z tytułu rękojmi. Usługa jest umową na której treść, składają się wszystkie funkcjonalności Konta oraz niniejszy Regulamin.

2 - Usługobiorca – to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub podmiot gospodarczy, który złożyła zamówienie za pomocą polservice.info Usługobiorca jest Klientem w ramach Umowy sprzedaży. Osoba zakładająca Konto w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby.

3 -Konto – strona serwisu internetowego polservice, dostępna po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji w ramach Konta dostępnego za pośrednictwem strony wwwpolservice.info, 

4 - Informacje handlowe – informacje o towarach i usługach wyświetlane na stronach seriwsu w zakresie ceny oraz dostępności towarów i usług, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

5 -Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie dodane do koszyka z potwierdzeniem złożenia zamówienia i jego zapłaty.

6 - Oferta – treść oznaczona jako „Podsumowanie zamówienia”, wyświetlana Klientowi po dodaniu towaru do Koszyka.

7 - Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony w serwisie, za pomocą którego Użytkownik/Klient dokonuje wyboru towarów w celu złożenia zamówienia. Użytkownik może założyć Konto w toku procesu zakupu towaru lub bez konieczności rejestracji w serwisie. Konto dostępne jest dla Użytkownika, który po rejestracji zalogują się do niego podając odpowiednie Login i Hasło. Serwis nie ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania Klienta Loginu i Hasła osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom lub współpracownikom. 

Z poważaniem Administrator serwisu Polservice.info

Zamów fachowca pod numerem 603-979-511

 • Pinterest Ikona społeczna

©2019 by Polservice. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now